Phụ kiện chính hãng Yamaha

Đào tạo kỹ năng phụ tùng (YPA)

Khóa đào tạo nhân viên chuyên trách phụ tùng

YPA (Yamaha Parts Academy)

(Khóa đào tạo nhân viên chuyên trách Phụ tùng)

YPA là chương trình đào tạo cho nhân viên chuyên trách phụ tùng tại các cửa hàng của đại lý Yamaha với mục tiêu mang đến cho khách hàng những giá trị vượt trội thông qua dịch vụ chất lượng cao tại các cửa hàng.   Chương trình này bao gồm các cấp độ khác nhau phù hợp với trình độ cũng như kinh nghiệm của mỗi nhân viên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng. Bắt đầu từ năm 2007 đến nay đã có hàng nghìn nhân viên phụ tùng trên cả nước được đào tạo qua các khóa YPA tại các trung tâm đào tạo Yamaha ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.
Cấp độ nhân viên Cấp đào tạo Nội dung đào tạo
Cửa hàng trưởng Khoá : vàng

Đã học khóa Bạc, kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên.
Khóa học 2 ngày tại trung tâm đào tạo

Kết quả mong đợi: Nhân viên bộ phận có thể lập kế hoạch bán hàng theo nghiên cứu nhu cầu thị trường, có thể sắp xếp kho và kiểm soát hang tồn kho một cách khoa học. Hoàn hảo trong mọi giao tiếp với khách hàng.

Nhân viên phụ tùng đã có kinh nghiệm Khoá : bạc

Đã học khóa Đồng, kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên
Khóa học 2 ngày tại trung tâm đào tạo.

Kết quả mong đợi: Nhân viên bộ phận có thể lập kế hoạch bán hàng theo nghiên cứu nhu cầu thị trường, có thể sắp xếp kho và kiểm soát hang tồn kho một cách khoa học. Hoàn hảo trong mọi giao tiếp với khách hàng.

Nhân viên phụ tùng mới Khoá : đồng

Nhân viên phụ tùng mới hoặc thời gian làm việc dưới 12 tháng.
Khóa học 2 ngày tại trung tâm đào tạo.

Kết quả mong đợi: Nhân viên bán hàng phụ tùng tự tin đảm nhận việc điều hành hoạt động bán lẻ, có thể theo dõi tất cả các kế hoạch sản xuất kinh doanh, có thể lên kế hoạch kiểm soát kho tại cửa hàng

Nhân viên phụ tùng mới Khoá : cơ-bản

Cửa hàng mới, nhân viên phụ tùng mới
(Thời gian làm việc dưới 3 tháng)- Đào tạo 1/2 ngày tại cửa hàng đài lý.

Kết quả mong đợi: Nhân viên phụ tùng hiểu được chức năng kinh doanh giữa hoạt động 3S, có thể đặt hàng để duy trì tồn kho IPK, có thể đọc được vị trí và tìm mã phụ tùng trong catalogue

Liên hệ